Υπηρεσίες

 
Η Δρ. Ντ. Βασίλαρου πυρηνικός ιατρός παρέχει υψηλού επιπέδου ιατρικές υπηρεσίες στο εργαστήριο Πυρηνικής Ιατρικής της στο διαγνωστικό εργαστήριο «Πρόληψις» στο κέντρο της Αθήνας,το οποίο έχει εύκολη πρόσβαση από όλα τα σημεία της Αττικής.

Στο εργαστήριό της, η ιατρός διαθέτει απεικονιστικό τμήμα και αιματολογικό τμήμα για αιματολογικές αναλύσεις.

Το εργαστήριό της συμμετέχει σε πρόγραμμα εξωτερικού ποιοτικού ελέγχου από κεντρικό κρατικό φορέα, με συνέπεια να εκτιμώνται αντικειμενικά τα αποτελέσματα. Επίσης, είναι πιστοποιημένο κατά ISO 9001:2008.

Αιμοληψίες πραγματοποιούντα και σε βρέφη και παιδιά για οποιοδήποτε αιματολογικό προσδιορισμό.

Για τις περισσότερες από τις εξετάσεις που διενεργούνται (απεικονιστικές και αιματολογικές) το εργαστήριο έχει σύμβαση με τον ΕΟΠΥΥ.

Οι εξετάσεις που διενεργούνται στο εργαστήριο πυρηνικής ιατρικής της Δρ. Ντ. Βασίλαρου πυρηνικού ιατρού στην Αθήνα είναι οι ακόλουθες:

Απεικονιστικές Εξετάσεις
 • Σπινθηρογράφημα αιματώσεως καρδιάς
 • Σπινθηρογράφημα οστών
 • Σπινθηρογράφημα θυρεοειδούς
 • Σπινθηρογράφημα παραθυρεοειδών
 • Λεμφοσπινθηρογράφημα φρουρού λεμφαδένα
 • Δυναμικό Σπινθηρογράφημα νεφρών με MAG-3
 • Στατικό Σπινθηρογράφημα νεφρών με DMSA
 • Άμεση ραδιοϊσοτοπική κυστεογραφία
 • Έμμεση ραδιοισοτοπική κυστεογραφία
 • Σπινθηρογράφημα Μεκελείου αποφύσεως
 • Σπινθηρογράφημα για έλεγχο γαστροοισοφαγικής παλινδρομήσεως

Αιματολογικές εξετάσεις
 • Προσδιορισμός ορμονών, αντισωμάτων, βιταμινών, επίπεδα φαρμάκων
 • Προσδιορισμός καρκινικών δεικτών αίματος
 • TRH test, synacthen test
 • Υπολογισμός σπειραματικής διήθησης (GFR) με Cr51 EDTA